'Geen windmolens of zonneparken in Midden-Delflandgebied'

Onbekend

Datum: 26-5-2021 WOS

In het Midden-Delflandgebied mogen geen windmolens of grootschalige zonneparken worden gebouwd. Dat staat in de Regionale Energie Strategie 1.0 die vanavond is vastgesteld door de gemeenteraad van Midden-Delfland.

In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio in Nederland zijn eigen keuzes als het gaat om duurzame energie en nieuwe warmtebronnen. Het vaststellen van deze RESsen is nodig, omdat Nederland in 2050 vrijwel volledig CO2-neutraal moet zijn. Het gaat in dit geval nog om een 1.0-versie, die volgens wethouder Sonja Smit moet worden gezien als een 'strategisch document'. Lokaal moet dit gaan leiden tot verdere uitwerking en invulling ervan.

In de RES voor de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, waar de gemeenten in onze regio onder vallen, wordt onder andere gesproken over de restwarmteleiding tussen de Rotterdamse haven en Leiden en nieuwe aardwarmtebronnen.

In het document moeten ook potentiële zoeklocaties voor windmolens of grootschalige zonneparken worden aangemerkt. Op verzoek van de Midden-Delflandse raad is gevraagd daarbij extra aandacht te geven aan het Midden-Delflandgebied, dat wordt aangemerkt als Bijzonder Provinciaal Landschap. Uit de RES wordt nu duidelijk dat er regionaal geen draagkracht is voor dit soort initiatieven. Zo kan het gebied open blijven.

In onderstaande afbeelding zijn de zoekgebieden voor zonne- en windenergie in kaart gebracht. Een zoekgebied betekent overigens niet dat er ook daadwerkelijk een zonne-of windpark wordt gebouwd.

Inspreekster Willemijn Nagel van Natuurmonumenten maakte zich wel zorgen over een aantal ingetekende zoeklocaties aan de rand van het Bijzonder Provinciaal Landschap. Wethouder  Smit liet weten dat binnen deze gebieden geldt dat voordat er een windmolen of zonnepark komt, er eerst gekeken moet worden naar de technische mogelijkheden en 'landschappelijke draagkracht'.

Alle gemeenten binnen de MRDH en de provincie moeten de RES vóór 1 juli vaststellen. De raad in Midden-Delfland stemde in meerderheid in met het voorstel. Alleen de fractie Mijn Partij stemde tegen; raadslid Joop van der Spek had er geen goed gevoel bij dat het plan morgenavond wordt behandeld binnen de provincie en dat dit mogelijk nog tot wijzigingen gaat leiden.

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad)

Deel dit bericht

tinyurl: link

Gerelateerde berichten

Meer over RES-beleid